نام واحد : مهدی انقیاد تغییر نام از مهدی و علی اکبر انقیاد

نام محصول : قطعه وبسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 2417992
 • شماره مجوز : 47964
 • تاریخ مجوز : 18/11/1386
 • کد محصول : 15111220
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ومرغ
 • ظرفیت : 4,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%