نام واحد : قند آباده

نام محصول : تولیدشکر

 • سریال مجوز : 2416164
 • شماره مجوز : 37573
 • تاریخ مجوز : 09/10/1385
 • کد محصول : 15421110
 • شرح محصول : تولید قند وشکر
 • ظرفیت : 70,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%