نام واحد : برفاب پارسیان

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 2416230
 • شماره مجوز : 39113
 • تاریخ مجوز : 20/10/1385
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 29%
  29%