نام واحد : یداله داداش زاده

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1717010
 • شماره مجوز : 319066
 • تاریخ مجوز : 19/03/1364
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%