نام واحد : پاک پارسه آغار

نام محصول : بستنی

 • سریال مجوز : 2416477
 • شماره مجوز : 45144
 • تاریخ مجوز : 05/12/1385
 • کد محصول : 15141316
 • شرح محصول : بستنی ازسویا
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%