نام واحد : محمد رضا بوستانی تغییر نام از سید محمد عربشاهی- محمد رضا بوستانی

نام محصول : غذای آماده ونیمه آماده غیرگوشتی

 • سریال مجوز : 2417013
 • شماره مجوز : 12644
 • تاریخ مجوز : 27/03/1386
 • کد محصول : 15492340
 • شرح محصول : غذای آماده ونیمه آماده غیرگوشتی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%