نام واحد : سلامت آوران گستر شیراز

نام محصول : فراوری و بسته بندی سبزی منجمد

 • سریال مجوز : 2417031
 • شماره مجوز : 13132
 • تاریخ مجوز : 31/03/1386
 • کد محصول : 15131112
 • شرح محصول : سبزیجات منجمد بسته بندی شده
 • ظرفیت : 720 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%