نام واحد : سلامت آوران گستر شیراز

نام محصول : تولید و بسته بندی سبزی خشک شده

 • سریال مجوز : 2417031
 • شماره مجوز : 13132
 • تاریخ مجوز : 31/03/1386
 • کد محصول : 15131140
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک
 • ظرفیت : 180 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%