نام واحد : گرمدره

نام محصول : بسته بندی گلاب و عرقیات

 • سریال مجوز : 1717019
 • شماره مجوز : 21847
 • تاریخ مجوز : 18/02/1378
 • کد محصول : 24231915
 • شرح محصول : گلاب
 • ظرفیت : 560 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%