نام واحد : مجتمع فرآورده های گوشتی پونه نوین

نام محصول : انواع سوسیس

 • سریال مجوز : 2418436
 • شماره مجوز : 6880
 • تاریخ مجوز : 24/02/1387
 • کد محصول : 15111411
 • شرح محصول : سوسیس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%