نام واحد : واهیک شهابیان

نام محصول : قهوه

 • سریال مجوز : 1717023
 • شماره مجوز : 65989
 • تاریخ مجوز : 02/04/1364
 • کد محصول : 15491110
 • شرح محصول : فراوری قهوه
 • ظرفیت : 84 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%