نام واحد : مجتمع فرآورده های گوشتی پونه نوین

  • استان : فارس
  • شهر : شیراز
  • نشانی شرکت : میدان...
  • تلفن شرکت : ****229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : شیراز
  • تلفن واحد : ****229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : سید مهرداد خاکره
  • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع غذاهای آماده

  • سریال مجوز : 2418436
  • شماره مجوز : 6880
  • تاریخ مجوز : 24/02/1387
  • کد محصول : 15111710
  • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
  • ظرفیت : 15,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 62%
    62%