نام واحد : همت علی حیدری

نام محصول : چیپس سیب زمینی

 • سریال مجوز : 1717027
 • شماره مجوز : 69612
 • تاریخ مجوز : 13/05/1364
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 130 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%