نام واحد : سیدقاسم سجادی کارماسهمحمدرضاآیت الهی هدشی

نام محصول : شیرینی

 • سریال مجوز : 1717028
 • شماره مجوز : 70096
 • تاریخ مجوز : 19/05/1364
 • کد محصول : 15411130
 • شرح محصول : محصولات ظریف خبازی ازانواع شیرینی
 • ظرفیت : 55 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%