نام واحد : شرکت ساحل پاک

نام محصول : رشته غذا

 • سریال مجوز : 1717030
 • شماره مجوز : 74064
 • تاریخ مجوز : 15/06/1389
 • کد محصول : 15441120
 • شرح محصول : انواع رشته غذایی
 • ظرفیت : 375 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%