نام واحد : برآوند

نام محصول : بطری پت از پریفرم

 • سریال مجوز : 2418570
 • شماره مجوز : 13821
 • تاریخ مجوز : 08/04/1387
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 71%
  71%