نام واحد : مهدی مشهدی قاسم

نام محصول : دراژه

 • سریال مجوز : 1717031
 • شماره مجوز : 71632
 • تاریخ مجوز : 07/06/1364
 • کد محصول : 15431320
 • شرح محصول : نقل ودراژه
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%