نام واحد : حاج غلامعلی تهرانی

نام محصول : نشاسته گیاهی

 • سریال مجوز : 1717033
 • شماره مجوز : 73569
 • تاریخ مجوز : 30/06/1364
 • کد محصول : 15321140
 • شرح محصول : نشاسته ازسایرموادگیاهی
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%