نام واحد : محمدکاظم حق شناس

نام محصول : شیره خرما

 • سریال مجوز : 2418822
 • شماره مجوز : 26280
 • تاریخ مجوز : 24/06/1387
 • کد محصول : 15131924
 • شرح محصول : شیره خرما
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%