نام واحد : پیرزاده مردانی مرجانی

نام محصول : بیتومین رزنیت

 • سریال مجوز : 1506785
 • شماره مجوز : 9010
 • تاریخ مجوز : 19/04/1390
 • کد محصول : 14291111
 • شرح محصول : بیتومین { رزنیت }
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%