نام واحد : احسان روحانی راد

نام محصول : آرد گندم سبوس گرفته

 • سریال مجوز : 2418842
 • شماره مجوز : 27413
 • تاریخ مجوز : 31/06/1387
 • کد محصول : 15311115
 • شرح محصول : اردگندم سبوس گرفته
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 37%
  37%