نام واحد : محمد اسماعیل مهرتاش فر

نام محصول : سرکه

 • سریال مجوز : 1717039
 • شماره مجوز : 73884
 • تاریخ مجوز : 31/06/1364
 • کد محصول : 15492450
 • شرح محصول : انواع سرکه
 • ظرفیت : 1 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%