نام واحد : سفیران سلامت انیس

  • استان : فارس
  • شهر : مرودشت
  • نشانی شرکت : شهرک گلستان...
  • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : مرودشت
  • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : فریبرز زارعی
  • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : سس گوجه فرنگی

  • سریال مجوز : 2418864
  • شماره مجوز : 27157
  • تاریخ مجوز : 30/06/1387
  • کد محصول : 15492432
  • شرح محصول : سس گوجه فرنگی
  • ظرفیت : 50 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 11%
    11%