نام واحد : سفیران سلامت انیس

نام محصول : زیتون شور

 • سریال مجوز : 2418864
 • شماره مجوز : 27157
 • تاریخ مجوز : 30/06/1387
 • کد محصول : 15131211
 • شرح محصول : زیتون شور
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%