نام واحد : محمدرشیدی

نام محصول : کشک پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1717046
 • شماره مجوز : 86153
 • تاریخ مجوز : 28/12/1364
 • کد محصول : 15201291
 • شرح محصول : کشک پاستوریزه
 • ظرفیت : 2,400 صد شیشه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%