نام واحد : شرکت فیض نیکو تغییر نام از تولیدی بازرگانی تشعشع آفتاب وطن

نام محصول : بسته بندی انواع خشکبار

 • سریال مجوز : 2418979
 • شماره مجوز : 33149
 • تاریخ مجوز : 07/08/1387
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 18%
  18%