نام واحد : شرکت فیض نیکو تغییر نام از تولیدی بازرگانی تشعشع آفتاب وطن

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شاهزاده قاسم...
 • تلفن شرکت : ****738جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز
 • تلفن واحد : ****738جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید کریمی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تولید حلوای چهار مغز

 • سریال مجوز : 2418979
 • شماره مجوز : 33149
 • تاریخ مجوز : 07/08/1387
 • کد محصول : 15431355
 • شرح محصول : انواع حلوابامغزخشکبار
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 18%
  18%