نام واحد : غلامحسین مرادی

نام محصول : خیارشور

 • سریال مجوز : 2419403
 • شماره مجوز : 8179
 • تاریخ مجوز : 31/02/1388
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%