نام واحد : حسین میری لواسانی

نام محصول : موم وعاج عسل

 • سریال مجوز : 1717484
 • شماره مجوز : 73905
 • تاریخ مجوز : 31/06/1364
 • کد محصول : 15492231
 • شرح محصول : جداسازی عسل ازموم
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%