نام واحد : تعاونی 919 ذالفقار

نام محصول : ماءالشعیر

 • سریال مجوز : 2501924
 • شماره مجوز : 4479
 • تاریخ مجوز : 20/05/1379
 • کد محصول : 15531110
 • شرح محصول : انواع مالتاوماءالشعیر
 • ظرفیت : 36 میلیون بطری
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%