نام واحد : فرشته گوهری

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : گیلانغرب
 • نشانی شرکت : گیلانغرب-خ...
 • تلفن شرکت : *******835جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گیلانغرب
 • تلفن واحد : *******835جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرشته گوهری
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بیتومین رزنیت

 • سریال مجوز : 1506793
 • شماره مجوز : 10057
 • تاریخ مجوز : 30/04/1390
 • کد محصول : 14291111
 • شرح محصول : بیتومین { رزنیت }
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%