نام واحد : ژینودان کردستان

نام محصول : خوراک اماده طیوروغیره

 • سریال مجوز : 2505599
 • شماره مجوز : 22957
 • تاریخ مجوز : 28/10/1387
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%