نام واحد : غلامحسین عینی بخشی

نام محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش

 • سریال مجوز : 3506081
 • شماره مجوز : 352
 • تاریخ مجوز : 24/03/1372
 • کد محصول : 15131911
 • شرح محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%