نام واحد : تعاونی سیمرغ مشگین شهر

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیور

 • سریال مجوز : 3507681
 • شماره مجوز : 4917/31
 • تاریخ مجوز : 27/12/1381
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 84%
  84%