نام واحد : صمد خیرخواهان

نام محصول : پرمرغ اماده شده

 • سریال مجوز : 3510546
 • شماره مجوز : 16317/32
 • تاریخ مجوز : 16/07/1385
 • کد محصول : 15112050
 • شرح محصول : پرمرغ اماده شده
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%