نام واحد : عبادالله ذبیحی

نام محصول : کشتارگاه ازنوع گاوی

 • سریال مجوز : 3510767
 • شماره مجوز : 21232/31
 • تاریخ مجوز : 18/09/1385
 • کد محصول : 15111111
 • شرح محصول : کشتارگاه ازنوع گاوی
 • ظرفیت : 50 راس
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%