نام واحد : موادپروتئینی ملاصدرا

نام محصول : بسته بندی گوشت گاوگوساله مرغ6

 • سریال مجوز : 1718285
 • شماره مجوز : 37219
 • تاریخ مجوز : 20/08/1374
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 4,606 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%