نام واحد : عبادالله ذبیحی

 • استان : اردبیل
 • شهر : خلخال
 • نشانی شرکت : شهرستان خلخال...
 • تلفن شرکت : **********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خلخال - کیلومتر 4 جاده امامرود روستای مجره
 • تلفن واحد : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : احشاءواعضاءخوراکی حیوانات

 • سریال مجوز : 3510767
 • شماره مجوز : 21232/31
 • تاریخ مجوز : 18/09/1385
 • کد محصول : 15111310
 • شرح محصول : احشاءواعضاءخوراکی حیوانات
 • ظرفیت : 40 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%