نام واحد : آران دانه مغان-سهامی خاص

نام محصول : روغن خام تخم افتابگردان

 • سریال مجوز : 3510811
 • شماره مجوز : 23036/31
 • تاریخ مجوز : 12/10/1385
 • کد محصول : 15141212
 • شرح محصول : روغن خام تخم افتابگردان
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%