نام واحد : تولیدی غذا و بسته بندی مواد غذایی صدف

نام محصول : آرد برنج

 • سریال مجوز : 590335000000
 • شماره مجوز : 57770
 • تاریخ مجوز : 17/09/1394
 • کد محصول : 1531412312
 • شرح محصول : آرد برنج
 • ظرفیت : 201 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -113
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%