نام واحد : صنایع بسته بندی گیگلوی مغان - سهامی خاص

 • استان : اردبیل
 • شهر : پارس آباد
 • نشانی شرکت : پارس آباد-چ...
 • تلفن شرکت : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پارس آباد- شهرک صنعتی اولتان - قطعه66
 • تلفن واحد : **********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن کریمی گیگلو
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پارس آباد

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی

 • سریال مجوز : 3511302
 • شماره مجوز : 3996/31
 • تاریخ مجوز : 27/02/1386
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 6,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%