نام واحد : شکلات هدیه

نام محصول : فرآورده های کاکائویی جهت رو

 • سریال مجوز : 1718572
 • شماره مجوز : 62929
 • تاریخ مجوز : 27/08/1377
 • کد محصول : 15201272
 • شرح محصول : بستنی شکلاتی
 • ظرفیت : 647 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%