نام واحد : تعاونی سرد خانه صنعتی سرما سازان سبلان

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات

 • سریال مجوز : 3511304
 • شماره مجوز : 3982/31
 • تاریخ مجوز : 27/02/1386
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%