نام واحد : صنایع غذایی معطر محمدی

نام محصول : کیک ماشینی

 • سریال مجوز : 3511429
 • شماره مجوز : 125/7981
 • تاریخ مجوز : 14/04/1386
 • کد محصول : 15411212
 • شرح محصول : کیک ماشینی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 19%
  19%