نام واحد : مصطفی تهرانچی علی حسین حسینی

نام محصول : آماده سازی و بسته بندی مغز

 • سریال مجوز : 1718613
 • شماره مجوز : 22937
 • تاریخ مجوز : 03/03/1376
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 112 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%