نام واحد : تولیدی برکت مغان - سهامی خاص

نام محصول : انواع کنسانتره میوهبجزکنسانتره مرکبات

 • سریال مجوز : 3511574
 • شماره مجوز : 125/13760
 • تاریخ مجوز : 29/06/1386
 • کد محصول : 15491510
 • شرح محصول : انواع کنسانتره میوه بجزکنسانتره مرکبات
 • ظرفیت : 5,290 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%