نام واحد : یونس توخانبگی

نام محصول : بیکینگ پودر

 • سریال مجوز : 1723428
 • شماره مجوز : 29041
 • تاریخ مجوز : 16/05/1374
 • کد محصول : 15311641
 • شرح محصول : پودر کیک پزی تولید وبسته بندی
 • ظرفیت : 230 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%