نام واحد : امین خیرالی

نام محصول : قندازشکر

 • سریال مجوز : 3511837
 • شماره مجوز : 125/20080
 • تاریخ مجوز : 27/09/1386
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 39%
  39%