نام واحد : هدایت ایزد پناه قزلدرق

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 3510816
 • شماره مجوز : 22723/31
 • تاریخ مجوز : 06/10/1385
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%