نام واحد : تهران دینا

نام محصول : چیپس ذرت

 • سریال مجوز : 1731050
 • شماره مجوز : 40078
 • تاریخ مجوز : 18/12/1382
 • کد محصول : 15311613
 • شرح محصول : چیپس ذرت
 • ظرفیت : 2,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%