نام واحد : تعاونی تولیدی آرتا کیمیای دشت سبلان

نام محصول : گلوتن از گندم

 • سریال مجوز : 3512485
 • شماره مجوز : 125/1072
 • تاریخ مجوز : 25/01/1387
 • کد محصول : 15321330
 • شرح محصول : گلوتن گندم
 • ظرفیت : 1,150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%