نام واحد : لاوان

نام محصول : دان مرغ

 • سریال مجوز : 1731142
 • شماره مجوز : 241790
 • تاریخ مجوز : 24/05/1362
 • کد محصول : 15331111
 • شرح محصول : دان مرغ
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%