نام واحد : سعید محبوبی نژاد

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- 45 متری...
 • تلفن شرکت : ****292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- 45 متری صدوق- 20 متری حافظ- حافظ 1- پ 31
 • تلفن واحد : *********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود بابائی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 3662443
 • شماره مجوز : 127159
 • تاریخ مجوز : 08/03/1384
 • کد محصول : 15131123
 • شرح محصول : سبزیجات خشک
 • ظرفیت : 25 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%