نام واحد : عزیز زهره وند

نام محصول : گرافیت ومحصولات ساخته شده ازگرافیت

 • سریال مجوز : 3120772
 • شماره مجوز : 14305
 • تاریخ مجوز : 19/05/1390
 • کد محصول : 26991410
 • شرح محصول : گرافیت ومحصولات ساخته شده ازگرافیت
 • ظرفیت : 300,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%